Często zadawane pytania

Jeśli mieszkasz lub jesteś obywatelem kraju należącego do: obszaru geograficznego Europy, krajów leżących w basenie morza Śródziemnego i Czerwonego oraz krajów leżących nad Zatoką Perską, krajów leżących nad Oceanem Indyjskim na północ od południka, jak również ich terytoriów zamorskich, dystryktów i protektoratów tych krajów.

 • Członkostwo w DAN może zawierać ochronę ubezpieczeniową skutków wypadków nurkowych.
 • Jeśli poszukujesz ubezpieczenia skutków wypadków nurkowych, wybierz plan Sport Member.
 • Jeżeli jesteś instruktorem lub przewodnikiem nurkowym, i potrzebujesz ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wybierz plan Pro Member. Uwaga, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej może nie być dostępne w pewnych krajach.
 • Jeśli członkowie twojej rodziny nurkują lub pływają z fajką, proponujemy plan Family.
 • Jeśli chcesz przystąpić do DAN Europe, ale nie jesteś zainteresowany żadnym planem ubezpieczeniowym, po prostu aktywuj swoje członkostwo.
 • Jeżeli jesteś nurkiem komercyjnym, napisz do nas prośbę o przygotowanie personalizowanego planu ubezpieczeniowego.
 • DAN Membership i plany ubezpieczeniowe działają przez 365 dni. Ważne: jeśli płacisz dzisiaj, twoje DAN Membership i plany ubezpieczeniowe zaczną funkcjonować nie wcześniej niż jutro. Jeśli zdecydujesz się zapłacić przelewem bankowym, aktywacja może być jeszcze bardziej opóźniona, aż do zarejestrowania przelewu na koncie odbiorcy.
 • Nie są automatycznie odnawiane, chyba, że zwrócisz się o to w wiadomości e-mail.
 • Możesz odnowić już na sześć miesięcy przed datą ważności. Jeśli odnawiasz z wyprzedzeniem, twoje członkostwo (i plan ubezpieczeniowy, jeśli jakiś nabyłeś) zaczną działać po wygaśnięciu obecnego, bez nakładania się na siebie.
 • Nie ma rabatów w przypadku odnowień.
 • Odnowienia możesz dokonać w sekcji “Ubezpieczenia” w twoim obszarze MyDAN.
 • Tak, możesz zatrzymać swój obecny plan ubezpieczeniowy i aktywować nowy, który będzie ważny przez kolejnych 12 miesięcy. Koszt niewykorzystanego okresu ubezpieczenia zostanie odliczony od ceny nowego planu.
 • Na przykład, jeśli zmienisz swój plan 3 miesiące przed datą wygaśnięcia polisy, koszt tych 3 miesięcy zostanie odjęty od ceny nowej polisy ubezpieczeniowej.
 • Aby to było możliwe, cena nowego planu musi być taka sama lub wyższa od ceny obecnego planu.
 • Aby zmienić plan, zaloguj się do swojego obszaru MyDAN > Ubezpieczenia > Zmień lub odnów swój plan ubezpieczeniowy >  Zmień obecny plan ubezpieczeniowy.
 •  Ubezpieczenie nagłych stanów medycznych związanych z nurkowaniem jest ważne na całym świecie, przez 365 dni.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych NIE związanych z nurkowaniem działa tylko jeśli wyjeżdżasz zagranicę i działa przez ilość dni zależną od planu, który wybrałeś.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest ważne na całym świecie, za wyjątkiem Stanów Zjednoczonych i Kanady.
 • Jeśli jest to możliwe, ubezpieczyciel bezpośrednio pokrywa koszty leczenia, abyś Ty nie musiał ich ponosić.
 • Jednak należy pamiętać, że bezpośrednia płatność nie zawsze jest dostępna; na przykład nie jest ona możliwa, jeśli pacjent musi zapłacić niewielką sumę za leczenie ambulatoryjne.
 • W takim wypadku możesz w późniejszym terminie ubiegać się o zwrot kosztów, które musiałeś ponieść (z tego względu zawsze upewnij się, że masz wszystkie orzeczenia lekarskie i dowody zapłaty).
 •  Plany ubezpieczeniowe DAN Europe oferują ochronę w przypadku nagłych stanów medycznych do których doszło zagranicą, ale nie jest to pełne ubezpieczenie podróżne czy zdrowotne.
 • Ochrona skutków nagłych stanów medycznych NIE związanych z nurkowaniem działa tylko jeśli wyjeżdżasz zagranicę i działa przez ilość dni zależną od planu, który wybrałeś, na przykład: przez 90 dni jeśli wybrałeś plan Silver.
 • Nie ma potrzeby, abyś informował nas o każdej podróży poza granice twojego kraju zamieszkania. Ale jeśli dojdzie do wypadku nie związanego z nurkowaniem w innym kraju, możemy poprosić się o kopię Twojego paszportu i biletów lotniczych, aby upewnić się, jak wiele dni spędziłeś zagranicą.
 • Więcej informacji na ten temat znajdziesz w polisie ubezpieczeniowej na stronach 13 i 14.
 • DAN będzie honorował swoje zobowiązania wobec aktywnych członków, którzy już znajdowali się w takich krajach, gdy doszło do tych niebezpiecznych wydarzeń. Ale nie zawsze będziemy w stanie zaakceptować nasze zobowiązanie, jeśli najpotrzebniejsze służby nie będą w stanie działać, lub zostaną wycofane z obszaru.
 • DAN radzi swoim członkom, odbywającym lub planującym podróż do krajów zagrożonych niepokojami społecznymi, aby omówili te kwestie ze swoim agentem podróży lub zapoznali się z odpowiednimi informacjami publikowanymi przez swój rząd.
 • Assistance oferowany przez DAN i porady będą dostępne dla członków, którzy zdecydują się jechać.
 • DAN potwierdza, że nasza roczna polisa ubezpieczeniowa będzie działała w zakresie opisanym polisą. To oznacza, że ochrona członka DAN za wszelkie straty poniesione w podróży lub wypadków nurkowych lub innych wypadków, które nie powstały w związku z niepokojami społecznymi pozostaje nie zmieniona, niezależnie od sytuacji w kraju. Ubezpieczenie i wsparcie finansowe będzie oceniane dla każdego przypadku, podlegając regulacjom polisy i warunków, ale w każdym razie jasno komunikowana członkowi ubiegającemu sie o wsparcie. Tym niemniej członkowie muszą mieć świadomość, że nie zawsze będziemy w stanie udzielić istotnej pomocy, jeśli właściwe lokalne służby nie będą funkcjonowały z powodu niepokojów społecznych, wojny, aktów terroryzmu czy rewolucji.
 • DAN potwierdza, że nasze ubezpieczenia krótkoterminowe również pozostają w mocy, podlegając podobnym warunkom jak podane powyżej, chyba, że ubezpieczeniodawca wypowie polisę na piśmie.
 • DAN i nasz ubezpieczeniodawca nie będzie składał oświadczeń na temat bezpieczeństwa podróży do takich krajów i nie w związku z tym nie będzie akceptować odpowiedzialności jeśli sytuacja na miejscu ulegnie pogorszeniu, lub najistotniejsze służby nie będą dostępne w razie potrzeby.

Po zalogowaniu się, proszę wypełnić sekcję “Informacje medyczne” w twoim obszarze MyDAN. Jeśli opiszesz jakikolwiek istotny stan medyczny, nasz personel skontaktuje się z tobą.

 • Otrzymasz swoją kartę członkowską pocztą elektroniczną, gdy tylko zostanie potwierdzona Twoja płatność.
 • Ta karta będzie również dostępna w obszarze MyDAN oraz w aplikacji DAN Europe.
 • W celu ograniczenia potencjalnie negatywnego wpływu naszej działalności na środowisko, wszystkie karty DAN Europe są cyfrowe.

Proszę zapoznać się z właściwą sekcją na naszej stronie internetowej.

Logo DAN negativo

DAN Europe Foundation
Registered Office Sir Ugo Mifsud Street Ta’Xbiex, XBX 1431 - Malta
Continental Operations Office C/da Padune, 11 - 64026 Roseto - Italy
Tel +39-085-893-0333 • Fax +39-085-893-0050
VING INSURANCE BROKERS LTD. - DAN Building, Level 2-3, Sir Ugo Mifsud Street, Ta' Xbiex, XBX 1431, Malta.
Terms of Use | Privacy Policy

E-mail messages are normally answered Monday through Friday (8:30 am to 6 pm – CET), except on 1/5, 2/6, 15/8, 25-26/12 and 1/1. We understand the need to get your questions answered quickly. We typically respond to you within 2 working days. Sometimes, it may take us longer to get you a complete answer. If you don’t hear from us within 5 working days, please contact us again: your e-mail may not have been received.